Provided by the Association
LME Metal Prices
Information for reference only.

1. apply to join our membership
Must be set up in Taiwan
Manufacture of wire and cable factory

2. With immediate effect, related industries
Already you can apply to join the Council
Become a sponsor member.
(See news)
  Skip Navigation LinksDefault > Member Search 參觀人數:
 
 
 
No.Company NameTel地址
1001 02-6636-6100 台北市敦化南路二段95號25樓
25Fl., No.95, Dunhua S.Rd., Taipei 106, Taiwan, R.O.C.
1002 02-25993456 104台北市中山北路三段58號4樓、58號5樓之2
B1,NO.589 Ming Shui Rd., Taipei 104, Taiwan R.O.C.
1003 02-87262211 台北市信義區松智路1號25樓
11F, No 411, Rueiguang Rd. Taipei 114 , Taiwan , R.O.C.
1005 06-5953131 台南市關廟區中山路2段249號
No.249, Sec 2 Chung Shan Rd., Kuan Miao Hsiang Tainan Hsien 71847, Taiwan, R.O.C.
1006 02-25925252 台北市中山北路三段22號
22 Chungshan North Rd, 3rd Sec. Taipei 104, Taiwan, R.O.C.
1007 05-5222331-5 雲林縣斗六市雲林路三段三六九號
No. 369 Sec 3 Yun-Lin Rd., Tou-Liu City, Yun-Lin Hsien 640, Taiwan R.O.C.
1008 02-27187333 台北市民生東路3段129號10樓
10 Fl., No. 129, Sec. 3, Ming-Sheng East Rd. Taipei 105, Taiwan, R.O.C.
1010 02-27011000 台北市敦化南路二段65號20樓
20th, Fl., No.65, Tun Hwa South Road, Sec. 2, Taipei 106, Taiwan R. O. C.
1011 02-23218855 台北市中正區仁愛路二段91巷1號
1F., No. 1, Lane 91, Sec. 2, Renai Rd., Taipei 100, Taiwan R.O.C.
1012 02-23956602 台北市忠孝東路一段85號19樓
10th. FL,No.140, Sec. 1 Chung Hsiao E Rd.Taipei 100,Taiwan, R.O.C.
1014 02-22988033 新北市五股區新北產業園區五工六路72號
No. 72, Wu Kung 6th Rd., Wu Ku Industrial District, Taipei Hsien 248, Taiwan, R.O.C.
1015 02-89769001 新北市五股區中興路一段6號2樓之6
2F-6 . No.6,.Chung Shing Rd.Sec.1.Wu Ku. Taipei. Taiwan 24872
2002 02-27762763 台北市復興南路一段二0九號十一樓
11F,No. 209, Fu Hsing S. Rd., Sec. 1, Taipei 106, Taiwan, R.O.C.
3002 02-22991066 新北市新莊區五權三路12巷3號
No. 3, Lane 12, Wu Chen 3 Rd., Hsin Chuang, Taipei Hsien 242, Taiwan, R.O.C.
3005 06-2793716 台南市仁德區義林路149號
No. 149, Yi Lin Rd., Jen The Hsiang, Tainan Hsien 717,Taiwan, R.O.C.
3006 06-5933216-10 台南市安定區中沙村沙崙二七號
No. 27, Sha Lun, Chung Sha Tsun, Anting Hsiang, Taiwan Hsien 745, Taiwan R.O.C.
3007 (06)5792629 台南市官田區南廍里120號
5004 03-3285480 桃園縣龜山鄉大崗村頂湖五街3號
No.3,Ding Hu 5th street,Kwei Shan Hsiang,Taoyuan Hsien 333,Taiwan,R.O.C.
5007 02-22236663 新北市中和區建康路4之1號
1F, No. 4-1, Chien Kang Rd. Chung Ho City, Taipei Hsien 235, Taiwan, R.O.C.
5009 06-2792016 台南市仁德區義林路147號
No.147, Yih-Lin Rd., Jen-Te Hsiang, Tainan Hsien 717, Taiwan, R.O.C.
5012 047-711566-7 彰化縣鹿港鎮頭崙里頂草路二段32號
No. 32, Sec.2 Ting Taso Rd., Tourlun Li, Lukang Chen, Chang-Hua Hsien 505, Taiwan, R.O.C.
5013 02-26731611-3 新北市三峽區三樹路222巷215弄16號2樓
No. 16, Alley 215, Lane 222, San-Su Road, San-Shia Town. Taipei Hsien 237. Taiwan R.O.C.
5014 (03)4391818 桃園縣平鎮市中豐路南勢二段460巷126號
No. 126, Lane 460, Sec.2,Chung Feng Road,Nan-Shin, Ping Chen City, Taoyuan Hsien 324, Taiwan R.O.C.
5015 03-3295101 桃園縣龜山鄉兔坑村海萍路6巷7號(壽山工業區內)
NO.7 Lane 6, Hai-Ping Rd., Fwu Yuan Tsuan, Kuei Shan Hsiang, Taoyuan Hsien 333, Taiwan, R.O.C
5016 02-85122668 新北市三重區中興北街十八巷十九之四號
No.19-4, Lane 18, Chung Shing N. St., San Chung City, Taipei Hsien 241, Taiwan, R.O.C.
6003 02-27955711 台北市民權東路六段160號12樓之4
12-4Fl., No. 160,Sec.6, Min Chuan E. Road, Taipei 114, Taiwan, R.O.C.
6004 037-322181 苗栗縣苗栗市新川里一鄰8-1號
No.8-1 Hsin Chuan Li, Miaoli City 360,Taiwan, R.O.C.
6005 03-4721533 桃園縣楊梅鎮楊湖路二段851號
851 Yang Hu Rd., Sec.2,Yang Mei Chen, Taoyuan Hsien 326, Taiwan, R.O.C.
6006 06-5995221-8 台南市新市區港墘里國際路16號
No.16 Kuo-Chi Rd.,Hsin-Shih Hsiang,Tainan Hsien 744,Taiwan, R.O.C.
6007 06-2713233-5 台南市歸仁區大廟里保大路三段72號
No. 72,Sec. 3 Bao Dah Rd.,Kuei Jen Country, Tainan Hsien 711, Taiwan, R.O.C.
6011 04-23375032 台中市烏日區三和村學田路33號
6014 02-29921997 新北市新莊區復興路三段71號
No. 71, Sec. 3, Fu Hsing Rd., Hsin Chuang City, Taipei Hsien 242, Taiwan, R.O.C.
6015 03-4984586 桃園縣觀音鄉崙坪村1-7號
No. 1-7, Lun Ping Village, Kuan Yin Hsiang, Tao Yuan Hsien 328, Taiwan, R.O.C.
6018 03-9901133 宜蘭縣冬山鄉龍德工業區德興六路54號
No.54, Te-Hsing 6th Rd., Lung Te Industry Tung-Shan Hsiang,I-LAN Hsing 269, Taiwan, R.O.C.
7001 02-29955566 新北市三重區光復路二段17巷19號
7003 037-626153 苗栗縣竹南鎮新南里七鄰29-1號
No. 29-1 San Jyue Dian Shsing Nan Li, Chu Nan, Miaoli Hsien 350, Taiwan, R.O.C.
7007 02-29940447-9 新北市新莊區化成路5號
No.5, Hwa Cheng Road, Hsin Chuang City Taipei Hsien 242, Taiwan, R.O.C.
7009 02-22150081 新北市新店區安豐路48號
No. 48, An Fong Road, Hsin-Tien, Taipei Hsien 231,Taiwan, R.O.C.
7015 02-26835095 新北市樹林區武林街14-3號
No. 14-3, Wu Lin St. Shulin Lin Hsiang, Taipei Hsien 238, Taiwan, R.O.C.
7016 02-29013206-7 新北市新莊區新樹路69-53號
No. 69-54, Hsin Shu Rd., Hsin Chuang, Taipei Hsien 242, Taiwan, R.O.C.
7017 02-85216722 新北市新莊區化成路431巷65號1樓
7018 02-26771137 鶯歌區中正三路335巷34號
No. 34, Lane 335, Chung 3 Rd., Ying-Kocheng, Taipei Hsien 239, Taiwan, R.O.C.
7019 02-82265658 新北市中和區建八路16號4樓
Floor 4,No. 16, Chien Pa Rd., Far East Century Park Chung Ho City, Taipei Hsien 235, Taiwan, R.O.C.
7020 02-29998133 新北市三重區光復路一段30巷5號
No.5, Lane 30, Sec, 1, Kuang-Fu Rd., San-Chung City, Taipei Hsien 241,Taiwan, R.O.C.
7021 02-86485511 新北市汐止區大安街56巷7弄2號
No. 2,Alley 7, Lane 56, Ta An Street, Hsi Chih, Taipei Hsien 221, Taiwan, R.O.C.
7022 03-2221137 桃園縣龜山鄉民生北路1段356巷8號
7023 03-3278588-89 桃園縣龜山鄉大崗村頂湖五街8號
7026 02-22047861 新北市新莊區民安路387巷16號
No.16, Lane 387, Min An Rd., Hsin Chuang City, Taipei Hsieh 242,Taiwan, R.O.C.
7027 037-765498 苗栗縣通宵鎮通灣里148號
No.,10-6, Ney-Dao Li, Tong Hsiao Cheng, Miaoli Hsien 357, Taiwan, R.O.C.
7028 02-27720669 台北市仁愛路四段447號6樓
No. 61, Lane 456, Hsin Ming St., Yang Mei Chen, Tayouan Hsien 326, Taiwan, R.O.C.
7029 037-220096 苗栗縣銅鑼鄉中平村瑞興街25號
No. 25, Ruey Hsing St., Chung Ping Village, Tungllio, Miaoli County 366, Taiwan, R.O.C. (Chung Hsing Industrial Zone, South Area)
7030 03-3854868 桃園縣大園鄉田心村大觀路142號
No.142. Ta Kuan Rd., Ta-Yuan Hsian, Taoyuan Hsien 337, Taiwan, R.O.C.
7031 03-3756789 桃園縣八德市和成路31巷3號
No. 11, Lane 311, Gai-Sow Rd., Sec. 1 San-Hsia, Taipei Hsien 237,Taiwan, R.O.C.
7032 02-29038223 新北市新莊區中正路649之3號10樓
10 F. No. 649-6,Chung Cheng Rd., Hsin-Chung City (Far East Tech Park) Taipei Hsien 242, Taiwan, R.O.C.
7034 03-3543588 蘆竹鄉坑口村11鄰三德街54巷5號
7035 03-4336192 桃園縣中壢市松柏路8號
No.8, Sung Po Road. Chung-Li Ind. Park Chung-Li, Taoyuan 320, Taiwan, R.O.C.
7036 06-2622552 南區明興路925巷50號
7037 (04)25208281 台中市神岡區大富路136號
7038 04-8298657 埔心鄉柳橋東路312號
7039 (03)4760250 桃園縣新屋鄉望間村8鄰13-8號
7040 (06)5014093 台南市新市區潭頂里潭頂115號
7040 02-22070766-70 新北市新莊區瓊林路49號
No.49, Chiung Lin Rd., Hsin-Chuang City, Taipei Hsien 242, Taiwan, R.O.C.
7041 (02)22055726 新北市新莊區民安西路460巷11號