Provided by the Association
LME Metal Prices
Information for reference only.

1. apply to join our membership
Must be set up in Taiwan
Manufacture of wire and cable factory

2. With immediate effect, related industries
Already you can apply to join the Council
Become a sponsor member.
(See news)
  Skip Navigation LinksDefault > Member Search 參觀人數:
 
 
 
No.Company NameTel地址
1001 02-6636-6100 台北市敦化南路二段95號25樓
25Fl., No.95, Dunhua S.Rd., Taipei 106, Taiwan, R.O.C.
1003 02-87262211 台北市信義區松智路1號25樓
11F, No 411, Rueiguang Rd. Taipei 114 , Taiwan , R.O.C.
1004 07-2814161 高雄市前金區中正四路一七0號
No. 170, Chung Cheng 4th Rd., Kaohsiung 801, Taiwan, R.O.C.
1005 06-5953131 台南市關廟區中山路2段249號
No.249, Sec 2 Chung Shan Rd., Kuan Miao Hsiang Tainan Hsien 71847, Taiwan, R.O.C.
1006 02-25925252 台北市中山北路三段22號
22 Chungshan North Rd, 3rd Sec. Taipei 104, Taiwan, R.O.C.
1007 05-5222331-5 雲林縣斗六市雲林路三段三六九號
No. 369 Sec 3 Yun-Lin Rd., Tou-Liu City, Yun-Lin Hsien 640, Taiwan R.O.C.
1008 02-27187333 台北市民生東路3段129號10樓
10 Fl., No. 129, Sec. 3, Ming-Sheng East Rd. Taipei 105, Taiwan, R.O.C.
1010 02-27011000 台北市敦化南路二段65號20樓
20th, Fl., No.65, Tun Hwa South Road, Sec. 2, Taipei 106, Taiwan R. O. C.
1011 02-23218855 台北市中正區仁愛路二段91巷1號
1F., No. 1, Lane 91, Sec. 2, Renai Rd., Taipei 100, Taiwan R.O.C.
1012 02-23956602 台北市忠孝東路一段85號19樓
10th. FL,No.140, Sec. 1 Chung Hsiao E Rd.Taipei 100,Taiwan, R.O.C.
1013 03-5935588 新竹縣芎林鄉五龍村五和街226號
No.226, Wu-Ho St.4 Lin Wu-Lung Village Chiung-Lin Hsiang. Hsin-Chu Hsien, Taiwan, R.O.C.
1014 02-22988033 新北市五股區新北產業園區五工六路72號
No. 72, Wu Kung 6th Rd., Wu Ku Industrial District, Taipei Hsien 248, Taiwan, R.O.C.
2001 02-23811180 台北市博愛路七六號八樓
8th Fl., No.76, Po-Ai Rd., Taipei 100, Taiwan, R.O.C.
3002 02-22991066 新北市新莊區五權三路12巷3號
No. 3, Lane 12, Wu Chen 3 Rd., Hsin Chuang, Taipei Hsien 242, Taiwan, R.O.C.
3005 06-2793716 台南市仁德區義林路149號
No. 149, Yi Lin Rd., Jen The Hsiang, Tainan Hsien 717,Taiwan, R.O.C.
3006 06-5933216-10 台南市安定區中沙村沙崙二七號
No. 27, Sha Lun, Chung Sha Tsun, Anting Hsiang, Taiwan Hsien 745, Taiwan R.O.C.
3007 (06)5792629 台南市官田區南廍里120號
5004 03-3285480 桃園縣龜山鄉大崗村頂湖五街3號
No.3,Ding Hu 5th street,Kwei Shan Hsiang,Taoyuan Hsien 333,Taiwan,R.O.C.
5012 047-711566-7 彰化縣鹿港鎮頭崙里頂草路二段32號
No. 32, Sec.2 Ting Taso Rd., Tourlun Li, Lukang Chen, Chang-Hua Hsien 505, Taiwan, R.O.C.
5014 (03)4391818 桃園縣平鎮市中豐路南勢二段460巷126號
No. 126, Lane 460, Sec.2,Chung Feng Road,Nan-Shin, Ping Chen City, Taoyuan Hsien 324, Taiwan R.O.C.
5015 03-3295101 桃園縣龜山鄉兔坑村海萍路6巷7號(壽山工業區內)
NO.7 Lane 6, Hai-Ping Rd., Fwu Yuan Tsuan, Kuei Shan Hsiang, Taoyuan Hsien 333, Taiwan, R.O.C
6005 03-4721533 桃園縣楊梅鎮楊湖路二段851號
851 Yang Hu Rd., Sec.2,Yang Mei Chen, Taoyuan Hsien 326, Taiwan, R.O.C.
6021 03-3626789 桃園縣八德市永豐路266號
7016 02-29013206-7 新北市新莊區新樹路69-53號
No. 69-54, Hsin Shu Rd., Hsin Chuang, Taipei Hsien 242, Taiwan, R.O.C.
7019 02-82265658 新北市中和區建八路16號4樓
Floor 4,No. 16, Chien Pa Rd., Far East Century Park Chung Ho City, Taipei Hsien 235, Taiwan, R.O.C.
7022 03-2221137 桃園縣龜山鄉民生北路1段356巷8號
7023 03-3278588-89 桃園縣龜山鄉大崗村頂湖五街8號
7026 02-22047861 新北市新莊區民安路387巷16號
No.16, Lane 387, Min An Rd., Hsin Chuang City, Taipei Hsieh 242,Taiwan, R.O.C.
7027 037-765498 苗栗縣通宵鎮通灣里148號
No.,10-6, Ney-Dao Li, Tong Hsiao Cheng, Miaoli Hsien 357, Taiwan, R.O.C.
7028 02-27720669 台北市仁愛路四段447號6樓
No. 61, Lane 456, Hsin Ming St., Yang Mei Chen, Tayouan Hsien 326, Taiwan, R.O.C.
7030 03-3854868 桃園縣大園鄉田心村大觀路142號
No.142. Ta Kuan Rd., Ta-Yuan Hsian, Taoyuan Hsien 337, Taiwan, R.O.C.
7039 (03)4760250 桃園縣新屋鄉望間村8鄰13-8號
7040 (06)5014093 台南市新市區潭頂里潭頂115號
7040 02-22070766-70 新北市新莊區瓊林路49號
No.49, Chiung Lin Rd., Hsin-Chuang City, Taipei Hsien 242, Taiwan, R.O.C.
7041 (02)22055726 新北市新莊區民安西路460巷11號