Provided by the Association
LME Metal Prices
Information for reference only.

1. apply to join our membership
Must be set up in Taiwan
Manufacture of wire and cable factory

2. With immediate effect, related industries
Already you can apply to join the Council
Become a sponsor member.
(See news)
  Skip Navigation LinksDefault > Member Search 參觀人數:
 
 
 
No.Company NameTel地址
1001 02-6636-6100 台北市敦化南路二段95號25樓
25Fl., No.95, Dunhua S.Rd., Taipei 106, Taiwan, R.O.C.
1002 02-25993456 104台北市中山北路三段58號4樓、58號5樓之2
B1,NO.589 Ming Shui Rd., Taipei 104, Taiwan R.O.C.
1003 02-87262211 台北市信義區松智路1號25樓
11F, No 411, Rueiguang Rd. Taipei 114 , Taiwan , R.O.C.
1004 07-2814161 高雄市前金區中正四路一七0號
No. 170, Chung Cheng 4th Rd., Kaohsiung 801, Taiwan, R.O.C.
1005 06-5953131 台南市關廟區中山路2段249號
No.249, Sec 2 Chung Shan Rd., Kuan Miao Hsiang Tainan Hsien 71847, Taiwan, R.O.C.
1006 02-25925252 台北市中山北路三段22號
22 Chungshan North Rd, 3rd Sec. Taipei 104, Taiwan, R.O.C.
1007 05-5222331-5 雲林縣斗六市雲林路三段三六九號
No. 369 Sec 3 Yun-Lin Rd., Tou-Liu City, Yun-Lin Hsien 640, Taiwan R.O.C.
1008 02-27187333 台北市民生東路3段129號10樓
10 Fl., No. 129, Sec. 3, Ming-Sheng East Rd. Taipei 105, Taiwan, R.O.C.
1010 02-27011000 台北市敦化南路二段65號20樓
20th, Fl., No.65, Tun Hwa South Road, Sec. 2, Taipei 106, Taiwan R. O. C.
1011 02-23218855 台北市中正區仁愛路二段91巷1號
1F., No. 1, Lane 91, Sec. 2, Renai Rd., Taipei 100, Taiwan R.O.C.
1012 02-23956602 台北市忠孝東路一段85號19樓
10th. FL,No.140, Sec. 1 Chung Hsiao E Rd.Taipei 100,Taiwan, R.O.C.
1013 03-5935588 新竹縣芎林鄉五龍村五和街226號
No.226, Wu-Ho St.4 Lin Wu-Lung Village Chiung-Lin Hsiang. Hsin-Chu Hsien, Taiwan, R.O.C.
1014 02-22988033 新北市五股區新北產業園區五工六路72號
No. 72, Wu Kung 6th Rd., Wu Ku Industrial District, Taipei Hsien 248, Taiwan, R.O.C.
1015 02-89769001 新北市五股區中興路一段6號2樓之6
2F-6 . No.6,.Chung Shing Rd.Sec.1.Wu Ku. Taipei. Taiwan 24872
2001 02-23811180 台北市博愛路七六號八樓
8th Fl., No.76, Po-Ai Rd., Taipei 100, Taiwan, R.O.C.
2002 02-27762763 台北市復興南路一段二0九號十一樓
11F,No. 209, Fu Hsing S. Rd., Sec. 1, Taipei 106, Taiwan, R.O.C.
2003 03-4818138~42 桃園縣楊梅鎮梅獅路二段349巷3號
6Fl., No.205, Fu Hsing S. Rd., Sec.1 Taipei 106,Taiwan, R. O.C.
3002 02-22991066 新北市新莊區五權三路12巷3號
No. 3, Lane 12, Wu Chen 3 Rd., Hsin Chuang, Taipei Hsien 242, Taiwan, R.O.C.
3006 06-5933216-10 台南市安定區中沙村沙崙二七號
No. 27, Sha Lun, Chung Sha Tsun, Anting Hsiang, Taiwan Hsien 745, Taiwan R.O.C.
3007 (06)5792629 台南市官田區南廍里120號
4001 02-22997080 新北市新北產業區五工路一四九號七樓
7Fl., No. 149 Wu Kung Rd.,Wu Ku Industrial Park, Wu Ku Hsiang,, Taipei 248, Taiwan, R.O.C.
5002 02-25554387 台北市重慶北路一段39號2樓
No. 39, Sec. 1 Chung-King North Rd., Taipei 103, Taiwan, R.O.C
5003 02-24974136-9 新北市瑞芳區傑魚坑路318號
No. 318,Chieh Yu Keng Rd., Ruey FangTaipei Hsien 224, Taiwan, R.O.C.
5007 02-22236663 新北市中和區建康路4之1號
1F, No. 4-1, Chien Kang Rd. Chung Ho City, Taipei Hsien 235, Taiwan, R.O.C.
5009 06-2792016 台南市仁德區義林路147號
No.147, Yih-Lin Rd., Jen-Te Hsiang, Tainan Hsien 717, Taiwan, R.O.C.
5012 047-711566-7 彰化縣鹿港鎮頭崙里頂草路二段32號
No. 32, Sec.2 Ting Taso Rd., Tourlun Li, Lukang Chen, Chang-Hua Hsien 505, Taiwan, R.O.C.
5013 02-26731611-3 新北市三峽區三樹路222巷215弄16號2樓
No. 16, Alley 215, Lane 222, San-Su Road, San-Shia Town. Taipei Hsien 237. Taiwan R.O.C.
5015 03-3295101 桃園縣龜山鄉兔坑村海萍路6巷7號(壽山工業區內)
NO.7 Lane 6, Hai-Ping Rd., Fwu Yuan Tsuan, Kuei Shan Hsiang, Taoyuan Hsien 333, Taiwan, R.O.C
5016 02-85122668 新北市三重區中興北街十八巷十九之四號
No.19-4, Lane 18, Chung Shing N. St., San Chung City, Taipei Hsien 241, Taiwan, R.O.C.
6003 02-27955711 台北市民權東路六段160號12樓之4
12-4Fl., No. 160,Sec.6, Min Chuan E. Road, Taipei 114, Taiwan, R.O.C.
6006 06-5995221-8 台南市新市區港墘里國際路16號
No.16 Kuo-Chi Rd.,Hsin-Shih Hsiang,Tainan Hsien 744,Taiwan, R.O.C.
6007 06-2713233-5 台南市歸仁區大廟里保大路三段72號
No. 72,Sec. 3 Bao Dah Rd.,Kuei Jen Country, Tainan Hsien 711, Taiwan, R.O.C.
6009 02-86761133~8 新北市三峽區介壽路三段124號
No. 124,Sec. 3, Jae-Sou Rd., San Shia Taipei Hsien 237, Taiwan, R.O.C.
6015 03-4984586 桃園縣觀音鄉崙坪村1-7號
No. 1-7, Lun Ping Village, Kuan Yin Hsiang, Tao Yuan Hsien 328, Taiwan, R.O.C.
6019 02-82012595 新北市新莊區新樹路307號1樓
1F., No.307, Shin Chuag City, Taipei Hsien 242, Taiwan, R.O.C.
6020 02-82012595 新北市新莊區新樹路607-1號8樓
8F., No. 607-1, Shin Chuag City, Taipei Hsien 242, Taiwan, R.O.C.
7001 02-29955566 新北市三重區光復路二段17巷19號
7013 02-89705526~8 新北市樹林區佳園路三段181巷88-1號
No. 55, Jiunn An St. Shu Lin ,Taipei Hsien 238, Taiwan, R.O.C.
7015 02-26835095 新北市樹林區武林街14-3號
No. 14-3, Wu Lin St. Shulin Lin Hsiang, Taipei Hsien 238, Taiwan, R.O.C.
7017 02-85216722 新北市新莊區化成路431巷65號1樓
7018 02-26771137 鶯歌區中正三路335巷34號
No. 34, Lane 335, Chung 3 Rd., Ying-Kocheng, Taipei Hsien 239, Taiwan, R.O.C.
7020 02-29998133 新北市三重區光復路一段30巷5號
No.5, Lane 30, Sec, 1, Kuang-Fu Rd., San-Chung City, Taipei Hsien 241,Taiwan, R.O.C.
7035 03-4336192 桃園縣中壢市松柏路8號
No.8, Sung Po Road. Chung-Li Ind. Park Chung-Li, Taoyuan 320, Taiwan, R.O.C.
7037 (04)25208281 台中市神岡區大富路136號
7040 02-22070766-70 新北市新莊區瓊林路49號
No.49, Chiung Lin Rd., Hsin-Chuang City, Taipei Hsien 242, Taiwan, R.O.C.
7040 (06)5014093 台南市新市區潭頂里潭頂115號
7041 (02)22055726 新北市新莊區民安西路460巷11號