Provided by the Association
LME Metal Prices
Information for reference only.

1. apply to join our membership
Must be set up in Taiwan
Manufacture of wire and cable factory

2. With immediate effect, related industries
Already you can apply to join the Council
Become a sponsor member.
(See news)
  Skip Navigation LinksDefault > Member Search 參觀人數:
 
 
 
No.Company NameTel地址
1001 02-6636-6100 台北市敦化南路二段95號25樓
25Fl., No.95, Dunhua S.Rd., Taipei 106, Taiwan, R.O.C.
1002 02-25993456 104台北市中山北路三段58號4樓、58號5樓之2
B1,NO.589 Ming Shui Rd., Taipei 104, Taiwan R.O.C.
1003 02-87262211 台北市信義區松智路1號25樓
11F, No 411, Rueiguang Rd. Taipei 114 , Taiwan , R.O.C.
1004 07-2814161 高雄市前金區中正四路一七0號
No. 170, Chung Cheng 4th Rd., Kaohsiung 801, Taiwan, R.O.C.
1005 06-5953131 台南市關廟區中山路2段249號
No.249, Sec 2 Chung Shan Rd., Kuan Miao Hsiang Tainan Hsien 71847, Taiwan, R.O.C.
1006 02-25925252 台北市中山北路三段22號
22 Chungshan North Rd, 3rd Sec. Taipei 104, Taiwan, R.O.C.
1007 05-5222331-5 雲林縣斗六市雲林路三段三六九號
No. 369 Sec 3 Yun-Lin Rd., Tou-Liu City, Yun-Lin Hsien 640, Taiwan R.O.C.
1008 02-27187333 台北市民生東路3段129號10樓
10 Fl., No. 129, Sec. 3, Ming-Sheng East Rd. Taipei 105, Taiwan, R.O.C.
1009 02-21811621 台北市大同區市民大道一段209號10樓
1FL. No.69,Chung Shiau 1 Rd.,Tou Feng Miao Li Hsien 351, Taiwan, R.O.C.
1010 02-27011000 台北市敦化南路二段65號20樓
20th, Fl., No.65, Tun Hwa South Road, Sec. 2, Taipei 106, Taiwan R. O. C.
1011 02-23218855 台北市中正區仁愛路二段91巷1號
1F., No. 1, Lane 91, Sec. 2, Renai Rd., Taipei 100, Taiwan R.O.C.
1012 02-23956602 台北市忠孝東路一段85號19樓
10th. FL,No.140, Sec. 1 Chung Hsiao E Rd.Taipei 100,Taiwan, R.O.C.
1014 02-22988033 新北市五股區新北產業園區五工六路72號
No. 72, Wu Kung 6th Rd., Wu Ku Industrial District, Taipei Hsien 248, Taiwan, R.O.C.
3002 02-22991066 新北市新莊區五權三路12巷3號
No. 3, Lane 12, Wu Chen 3 Rd., Hsin Chuang, Taipei Hsien 242, Taiwan, R.O.C.
3006 06-5933216-10 台南市安定區中沙村沙崙二七號
No. 27, Sha Lun, Chung Sha Tsun, Anting Hsiang, Taiwan Hsien 745, Taiwan R.O.C.
4001 02-22997080 新北市新北產業區五工路一四九號七樓
7Fl., No. 149 Wu Kung Rd.,Wu Ku Industrial Park, Wu Ku Hsiang,, Taipei 248, Taiwan, R.O.C.
5001 02-22676319 新北市土城區大暖路73號
No. 73, Dah Noan Rd., Tu Cheng, Taipei Hsien 236 Taiwan, R.O.C.
5002 02-25554387 台北市重慶北路一段39號2樓
No. 39, Sec. 1 Chung-King North Rd., Taipei 103, Taiwan, R.O.C
5005 02-22040614~6 新北市新莊區瓊林南路239號
No.239 Chon Lin S. Rd., Hsin Chuang, Taipei Hsien 242, Taiwan, R.O.C.
5011 02-22742218 新北市土城區中央路二段191號10樓之一
10-1F, No. 191, Sec 2, Chung-Yang Rd., Tu-Cheng City, Taipei Hsien 236, Taiwan, R.O.C.
5012 047-711566-7 彰化縣鹿港鎮頭崙里頂草路二段32號
No. 32, Sec.2 Ting Taso Rd., Tourlun Li, Lukang Chen, Chang-Hua Hsien 505, Taiwan, R.O.C.
5015 03-3295101 桃園縣龜山鄉兔坑村海萍路6巷7號(壽山工業區內)
NO.7 Lane 6, Hai-Ping Rd., Fwu Yuan Tsuan, Kuei Shan Hsiang, Taoyuan Hsien 333, Taiwan, R.O.C
5016 02-85122668 新北市三重區中興北街十八巷十九之四號
No.19-4, Lane 18, Chung Shing N. St., San Chung City, Taipei Hsien 241, Taiwan, R.O.C.
6006 06-5995221-8 台南市新市區港墘里國際路16號
No.16 Kuo-Chi Rd.,Hsin-Shih Hsiang,Tainan Hsien 744,Taiwan, R.O.C.
6008 037-911388 苗栗縣西湖鄉五湖村五湖街194之2號
No. 194-2 Wu Hu St., Wu Hu Village, His Hu Hsiang, Miao Li Hsien 368,Taiwan, R.O.C.
6009 02-86761133~8 新北市三峽區介壽路三段124號
No. 124,Sec. 3, Jae-Sou Rd., San Shia Taipei Hsien 237, Taiwan, R.O.C.
6010 03-4512384 桃園縣中壢市工業區合定路29號
No. 29, Ho Ding Rd., Chung Li Ind Park 320, Taiwan, R.O.C.
6013 02-22672580 新北市土城區永平街51號
No. 51, Yung Ping St., Tu Cheng City, Taipei Hsien 236,Taiwan, R.O.C.
6017 03-4391465-8 桃園縣平鎮市中豐路南勢二段460巷112號
No. 112, Lane 460, Nan Shih Sec., 2, Chung Feng Rd., Pihy Chen City Tao Yuan Hsien 324, Taiwan, R.O.C.
6019 02-82012595 新北市新莊區新樹路307號1樓
1F., No.307, Shin Chuag City, Taipei Hsien 242, Taiwan, R.O.C.
7002 03-4837679-80 桃園縣觀音鄉工業區經建四路34號
No. 6, Lane 430, Sec. 1, Wan-Shou Rd., Kuei-Shan Hsiang, Taoyoan Hsien 333, Taiwan, R.O.C.
7010 02-26882129 新北市樹林區保安街二段339之1號
No. 339-1 Sec. 2, Paoan Street, Shu Lin Chen, Taipei Hsien 238, Taiwan, R.O.C.
7011 02-29950555-6 新北市三重區中興北街100號
No. 100, Chung-Hsing N. Street, San-Chung City, Taipei Hsien 241, Taiwan, R.O.C.
7012 02-26891249 新北市樹林區三俊街65巷11弄22號
No. 22, Alley 11, Lane 65, San Jiunn St., Shu Lin, Taiepi Hsien 238, Taiwan, R.O.C.
7021 02-86485511 新北市汐止區大安街56巷7弄2號
No. 2,Alley 7, Lane 56, Ta An Street, Hsi Chih, Taipei Hsien 221, Taiwan, R.O.C.
7024 02-26803042 新北市樹林區佳園路二段15巷10號
No. 10, Lane 15, Sec. 2, Jia Yuan St., Shu Lin Cheng, Taipei Hsien 238, Taiwan, R.O.C.
7027 037-765498 苗栗縣通宵鎮通灣里148號
No.,10-6, Ney-Dao Li, Tong Hsiao Cheng, Miaoli Hsien 357, Taiwan, R.O.C.